Saturday, June 11, 2005

"Lär Dig livets svåra gåta: Älska, glömma och förlåta"

(Learn to solve lifes difficult riddle: To Love, Forget and Forgive)


Will they ever?

No comments: